วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2024

เนื้อหาล่าสุด!!!

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/470931e6-bbe0-4721-b3f9-c6e99ab06a3b https://create.kahoot.it/details/c4af8689-dfd9-4f70-805d-1955ebfbe0c3 https://create.kahoot.it/details/378597d3-27ce-43de-9b8f-3317797ff0c3 https://create.kahoot.it/details/7f23da98-1a47-421e-9f2f-7f94494f6a21 https://create.kahoot.it/details/da687d69-5c4a-41a9-b887-f3cada67d1a3 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : การบวก ลบ เศษส่วนและจำนวนคละ

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/a930a7fe-af43-4aff-bf21-913f10da3712 https://create.kahoot.it/details/c7fc0cfc-4e80-45e9-a526-6595cf406c89 https://create.kahoot.it/details/f90ef80f-a6b5-47a1-bf6b-40115567b71f https://create.kahoot.it/details/72e46e6e-7a4d-4295-aed5-7833f8011c07 https://create.kahoot.it/details/ca870beb-65df-42e9-b82b-fd8f726c1adf 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝
สรุปเนื้อหาคณิต ป.3

📋การบวก ลบ คูณหาร เกี่ยวกับความยาว

📝ชุดเตรียมสอบ NT ปี2566📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การบวก-ลบ-คูณ-หารเกี่ยวกับความยาวดาวน์โหลด
สรุปเนื้อหาคณิต ป.4

📋การอ่าน และเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ค่าประจำหลัก

📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา📥 อ่านเขียนจำนวนนับ-ค่าประจำหลักดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

สรุปเนื้อหาคณิต ป.5

📋พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานและขนมเปียกปูน

🛒เซตเตรียมสอบปลายภาค ปี2566🛒 🛒ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)🛒 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา โจทย์ปัญหาทศนิยมดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.6

มาตราส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุป📥📥 ***ไฟล์เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์*** มาตราส่วนดาวน์โหลด 🛒เซตแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4-6🛒 🛒เซตเตรียมสอบ ปี2566🛒

Mind Map สรุปเนื้อหา

📋 Mind Map : สรุปเนื้อหาเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 mind map สรุปเนื้อหาเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมดาวน์โหลด 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

โครงสร้างข้อสอบ NT O-NET

📋โครงสร้างเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป4.-6

📥ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ เนื้อหาเทอม-2ดาวน์โหลด 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เทอม 1📝
5,728,845
เข้าชมแล้ว

🔥ชุดเตรียมสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6(หลักสูตรใหม่)

📝ใบงานออนไลน์ Live Work Sheets

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.4(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.5(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.6(เทอม1)

🔥ชุดข้อสอบ ป.6(เทอม2)

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3(คู่ขนาน)

🔥ใหม่!!! ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET ป.6

ยอดนิยม!!!

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/470931e6-bbe0-4721-b3f9-c6e99ab06a3b https://create.kahoot.it/details/c4af8689-dfd9-4f70-805d-1955ebfbe0c3 https://create.kahoot.it/details/378597d3-27ce-43de-9b8f-3317797ff0c3 https://create.kahoot.it/details/7f23da98-1a47-421e-9f2f-7f94494f6a21 https://create.kahoot.it/details/da687d69-5c4a-41a9-b887-f3cada67d1a3 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : การบวก ลบ เศษส่วนและจำนวนคละ

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/a930a7fe-af43-4aff-bf21-913f10da3712 https://create.kahoot.it/details/c7fc0cfc-4e80-45e9-a526-6595cf406c89 https://create.kahoot.it/details/f90ef80f-a6b5-47a1-bf6b-40115567b71f https://create.kahoot.it/details/72e46e6e-7a4d-4295-aed5-7833f8011c07 https://create.kahoot.it/details/ca870beb-65df-42e9-b82b-fd8f726c1adf 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

โหลดฟรี!!! ไฟล์ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ

🔥 สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

💥กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ป.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด ภาษาอังฤษ ป.6ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.3ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.3ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.6ดาวน์โหลด สังคมศึกษา ม.6ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์...

Loading