วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2024

เนื้อหาล่าสุด!!!

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษส่วน

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/0a7e1d43-518b-4e70-a8c9-434185a2b982 https://create.kahoot.it/details/a5712f2b-8906-4972-a1c7-82e5466d760f https://create.kahoot.it/details/cc3b46a6-3524-4216-931b-376bc2441a8e https://create.kahoot.it/details/4962a837-5d7c-44a0-96ae-50465cd90021 https://create.kahoot.it/details/822fda5f-baf3-4adf-88af-5dc66056cfe8 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : จำนวนเฉพาะ

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/89dd8e2c-68bc-4805-8525-56c04229f269 https://create.kahoot.it/details/85998811-a2fa-45f4-9582-6f66f1773643 https://create.kahoot.it/details/dc17c047-3c5e-4c57-bbf7-f2fdc58c428e https://create.kahoot.it/details/3a7e2ce3-1eaa-4b75-ab85-3f17594c1177 https://create.kahoot.it/details/a4ece4fd-1d6f-476c-950d-8a8031241619 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝
สรุปเนื้อหาคณิต ป.3

📋การบวก ลบ คูณหาร เกี่ยวกับความยาว

📝ชุดเตรียมสอบ NT ปี2566📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การบวก-ลบ-คูณ-หารเกี่ยวกับความยาวดาวน์โหลด
สรุปเนื้อหาคณิต ป.4

📋การอ่าน และเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ค่าประจำหลัก

📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา📥 อ่านเขียนจำนวนนับ-ค่าประจำหลักดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

สรุปเนื้อหาคณิต ป.5

📋พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานและขนมเปียกปูน

🛒เซตเตรียมสอบปลายภาค ปี2566🛒 🛒ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)🛒 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา โจทย์ปัญหาทศนิยมดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.6

มาตราส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุป📥📥 ***ไฟล์เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์*** มาตราส่วนดาวน์โหลด 🛒เซตแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4-6🛒 🛒เซตเตรียมสอบ ปี2566🛒

Mind Map สรุปเนื้อหา

📋 Mind Map : สรุปเนื้อหาเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 mind map สรุปเนื้อหาเรื่อง รูปสี่เหลี่ยมดาวน์โหลด 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

โครงสร้างข้อสอบ NT O-NET

📋โครงสร้างเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป4.-6

📥ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ เนื้อหาเทอม-2ดาวน์โหลด 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เทอม 1📝
5,728,845
เข้าชมแล้ว

🔥ชุดเตรียมสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6(หลักสูตรใหม่)

📝ใบงานออนไลน์ Live Work Sheets

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.4(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.5(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.6(เทอม1)

🔥ชุดข้อสอบ ป.6(เทอม2)

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3(คู่ขนาน)

🔥ใหม่!!! ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET ป.6

ยอดนิยม!!!

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับเศษส่วน

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/0a7e1d43-518b-4e70-a8c9-434185a2b982 https://create.kahoot.it/details/a5712f2b-8906-4972-a1c7-82e5466d760f https://create.kahoot.it/details/cc3b46a6-3524-4216-931b-376bc2441a8e https://create.kahoot.it/details/4962a837-5d7c-44a0-96ae-50465cd90021 https://create.kahoot.it/details/822fda5f-baf3-4adf-88af-5dc66056cfe8 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : จำนวนเฉพาะ

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/89dd8e2c-68bc-4805-8525-56c04229f269 https://create.kahoot.it/details/85998811-a2fa-45f4-9582-6f66f1773643 https://create.kahoot.it/details/dc17c047-3c5e-4c57-bbf7-f2fdc58c428e https://create.kahoot.it/details/3a7e2ce3-1eaa-4b75-ab85-3f17594c1177 https://create.kahoot.it/details/a4ece4fd-1d6f-476c-950d-8a8031241619 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2567📝

โหลดฟรี!!! ไฟล์ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ

🔥 สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

💥กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ป.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด ภาษาอังฤษ ป.6ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.3ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.3ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.6ดาวน์โหลด สังคมศึกษา ม.6ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์...

Loading