วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022

เนื้อหาล่าสุด!!!

📋การเขียนเศษเกินและจำนวนคละ

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2565📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อ การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละดาวน์โหลด

📋พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา2565📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลด

โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2565

สรุปเนื้อหาคณิต ป.4

📋การเขียนเศษเกินและจำนวนคละ

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2565📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อ การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.5

📋การอ่านและการเขียน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา2565📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.6

📋พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา2565📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่

ตัวชี้วัดคณิตศาสต์ ป.2(หลักสูตรใหม่)

ดาวน์โหลดไฟล์!!! 1. ตัวชี้วัด-คณิต-ป.2-ไฟล์ Wordดาวน์โหลด 2.ตัวชี้วัด-คณิต-ป.2-ไฟล์ PDFดาวน์โหลด สื่อการสอนคณิตศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
2,025,108
เข้าชมแล้ว

🔥ชุดข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6(ย้อนหลัง)

🔥ใหม่!!! ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET ป.6

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3(คู่ขนาน)

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

ยอดนิยม!!!

📋การเขียนเศษเกินและจำนวนคละ

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2565📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อ การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละดาวน์โหลด

📋พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา2565📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การอ่านและเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดาวน์โหลด

โหลดฟรี!!! ไฟล์ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ

ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดชุดเตรียมสอบ : https://bit.ly/3lCLmPP 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อ ตารางสอบโอเนตดาวน์โหลด

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

🔥ชุดสื่อการสอน

 17,974 total views,  44 views today