วันพุธ ที่ 4 เดือน ตุลาคม 2023

เนื้อหาล่าสุด!!!

📋กระดาษคำตอบ Zip Grade

📥ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ กระดาษคำตอบ-ZipGradeดาวน์โหลด https://www.youtube.com/watch?v=Y91YSqG5kXk 📝ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เทอม 1📝 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : เวลา

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/6e2487eb-da7e-4ff8-867e-29dfc85eef99 https://create.kahoot.it/details/37864d11-295e-4582-9fdc-28954f6c0f41 https://create.kahoot.it/details/20a9947c-9d83-4add-aacd-aefcba621833 https://create.kahoot.it/details/55aed568-aa18-4d14-967e-e201baffc095 https://create.kahoot.it/details/d591d000-8679-414a-9bdf-166f0af9fc8e 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2565

สรุปเนื้อหาคณิต ป.3

📋การบวก ลบ คูณหาร เกี่ยวกับความยาว

📝ชุดเตรียมสอบ NT ปี2566📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การบวก-ลบ-คูณ-หารเกี่ยวกับความยาวดาวน์โหลด
สรุปเนื้อหาคณิต ป.4

การบอกเวลา

🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อ การบอกเวลาดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.5

📋โจทย์ปัญหาทศนิยม

🛒ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)🛒 🛒เซตเตรียมสอบ ปี2566🛒 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา โจทย์ปัญหาทศนิยมดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.6

มาตราส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุป📥📥 ***ไฟล์เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์*** มาตราส่วนดาวน์โหลด 🛒เซตแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4-6🛒 🛒เซตเตรียมสอบ ปี2566🛒

ตัวชี้วัดหลักสูตรใหม่

📋 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 17 (4 ก.ย.-8 ก.ย. 2566)

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่-17ดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝
3,245,684
เข้าชมแล้ว

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6(หลักสูตรใหม่)

📝ใบงานออนไลน์ Live Work Sheets

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.4(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.5(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.6(เทอม1)

🔥ชุดข้อสอบ ป.6(เทอม2)

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3(คู่ขนาน)

🔥ชุดข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6(ย้อนหลัง)

🔥ใหม่!!! ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET ป.6

🔥ชุดสื่อการสอน

ยอดนิยม!!!

📋กระดาษคำตอบ Zip Grade

📥ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ กระดาษคำตอบ-ZipGradeดาวน์โหลด https://www.youtube.com/watch?v=Y91YSqG5kXk 📝ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เทอม 1📝 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

🕹 Kahoot นำเข้าสู่บทเรียน : เวลา

📥ลิงค์เกม Kahoot https://create.kahoot.it/details/6e2487eb-da7e-4ff8-867e-29dfc85eef99 https://create.kahoot.it/details/37864d11-295e-4582-9fdc-28954f6c0f41 https://create.kahoot.it/details/20a9947c-9d83-4add-aacd-aefcba621833 https://create.kahoot.it/details/55aed568-aa18-4d14-967e-e201baffc095 https://create.kahoot.it/details/d591d000-8679-414a-9bdf-166f0af9fc8e 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

โหลดฟรี!!! ไฟล์ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ

Loading