วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฎาคม 2024

เนื้อหาล่าสุด!!!

📋 บัตรคำเศษส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 บัตรคำเศษส่วนดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝

📋 Mind Map : สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 Mind-Map-จำนวนนับที่มากกว่า-100,000ดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝
สรุปเนื้อหาคณิต ป.3

📋การบวก ลบ คูณหาร เกี่ยวกับความยาว

📝ชุดเตรียมสอบ NT ปี2566📝 📋ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)📋 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา การบวก-ลบ-คูณ-หารเกี่ยวกับความยาวดาวน์โหลด
สรุปเนื้อหาคณิต ป.4

📋ค่าประมาณเต็มหมื่น เต็มแสน และเต็มล้าน

📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา📥 ค่าประมาณเต็มหมื่น-เต็มแสน-และเต็มล้านดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)

สรุปเนื้อหาคณิต ป.5

📋พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานและขนมเปียกปูน

🛒เซตเตรียมสอบปลายภาค ปี2566🛒 🛒ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่)🛒 🌟ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุปเนื้อหา โจทย์ปัญหาทศนิยมดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาคณิต ป.6

มาตราส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์สรุป📥📥 ***ไฟล์เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพานิชย์*** มาตราส่วนดาวน์โหลด 🛒เซตแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.4-6🛒 🛒เซตเตรียมสอบ ปี2566🛒

Mind Map สรุปเนื้อหา

📋 บัตรคำเศษส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 บัตรคำเศษส่วนดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝

โครงสร้างข้อสอบ NT O-NET

📋โครงสร้างเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป4.-6

📥ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ เนื้อหาเทอม-2ดาวน์โหลด 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดข้อสอบคณิตศาสตร์ เทอม 1📝
5,728,845
เข้าชมแล้ว

🔥ชุดเตรียมสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6

🔥ชุดเตรียมสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5(หลักสูตรใหม่)

📝แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6(หลักสูตรใหม่)

📝ใบงานออนไลน์ Live Work Sheets

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.4(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.5(เทอม1)

✍️ชุดข้อสอบท้ายหน่วย ป.6(เทอม1)

🔥ชุดข้อสอบ ป.6(เทอม2)

🔥ชุดเตรียมสอบ NT ป.3(คู่ขนาน)

🔥ใหม่!!! ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET ป.6

ยอดนิยม!!!

📋 บัตรคำเศษส่วน

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 บัตรคำเศษส่วนดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝

📋 Mind Map : สรุปเนื้อหาเรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

📥📥ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร📥📥 Mind-Map-จำนวนนับที่มากกว่า-100,000ดาวน์โหลด 🌟ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่) 📝ชุดเตรียมสอบ ปีการศึกษา 2566📝

โหลดฟรี!!! ไฟล์ตัวชี้วัด

แนวข้อสอบ

🔥 สทศ. เผยแพร่กระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

💥กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ป.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ป.6ดาวน์โหลด ภาษาอังฤษ ป.6ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.3ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด วิทยาศาสตร์ ม.3ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.3ดาวน์โหลด 💥กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2566 ภาษาไทย ม.6ดาวน์โหลด สังคมศึกษา ม.6ดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษ ม.6ดาวน์โหลด คณิตศาสตร์...

Loading