📋(เฉลยแบบฝึก) คณิตศาสต์ ป.6

📥ดาวน์โหลดไฟล์


🛒แบบฝึกคณิตศาสตร์🛒

แบบฝึกคณิต ป.4
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3NoPFd
แบบฝึกคณิต ป.5
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3djyZDV
ใบงานออนไลน์ คณิต ป.4-6
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2YtAmvR

🛒ชุดข้อสอบท้ายหน่วย เทอม 1🛒

ชุดข้อสอบคณิต ป.4(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3nnoZ1a
ชุดข้อสอบคณิต ป.5(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3xUOyvJ
ชุดข้อสอบคณิต ป.6(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3On7ydj

🛒ชุดข้อสอบท้ายหน่วย เทอม 2🛒

ชุดข้อสอบคณิต ป.6(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/math_testP6T2

ชุดข้อสอบคณิต ป.5(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3wnmsw1

ชุดข้อสอบคณิต ป.4(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3HTxBaq

Loading