📋(เฉลยแบบฝึก) คณิตศาสต์ ป.5

📥ดาวน์โหลดไฟล์


🛒ชุดแบบฝึกคณิตศาสตร์🛒

แบบฝึกคณิต ป.4
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3tuifBv
แบบฝึกคณิต ป.6
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3djyZDV
ใบงานออนไลน์ คณิต ป.4-6
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2YtAmvR

🛒 ชุดข้อสอบท้ายหน่วย (เทอม 1)🛒

ข้อสอบคณิต ป.4(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3nnoZ1a
ข้อสอบคณิต ป.5(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3xUOyvJ
ข้อสอบคณิต ป.6(เทอม 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3On7ydj

🛒 ชุดข้อสอบท้ายหน่วย (เทอม 2)🛒

ข้อสอบคณิต ป.6(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/math_testP6T2

ข้อสอบคณิต ป.5(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3wnmsw1

ข้อสอบคณิต ป.4(เทอม 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3HTxBaq

Loading